Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

  

 Despre instituție / Organizare / Cariera

 
   ADMITEREA 2018 (click aici pentru anunţ)
 

A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului
nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de personal contractual din structura organizatorică a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, astfel:
- 3 posturi de referent II-1A vacante în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucuresti;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Arad;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Cluj;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Dâmboviţa;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Mureş;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Satu-Mare;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Sibiu;
- 1 post de referent II-1A vacant în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Timiş.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

Calendar desfăşurare concurs( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Indrumar bibliografie ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs ( Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare )

Lista candidaţi declaraţi "ADMIS" în urma selecţiei dosarelor depuse

Examinare psihologica

Informare loc desfăşurare concurs

Situaţia nominală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la proba scrisă

Rezultate test grilă

Rezultate finale test grilă

Rezultate interviu

Rezultate finale interviu

Rezultate finale

 A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante:

- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Alba,
- 2 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberareaşi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Bacău,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Botoşani,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Braşov,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Buzău,
- 3 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Constanţa,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Dolj,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Harghita,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Maramureş,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vaslui,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vrancea,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, CV, Autobiografie, Tabel rude, Declaraţie, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare)

Examinare psihologica

Rezultate examinare psihologica

Informare loc desfăşurare concurs

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare

Rezultate test grilă

Rezultate

Anunţ departajare candidaţi

REZULTATE FINALE DUPA DEPARTAJARE

 A N U N Ţ !

Direcția Generală de Pașapoarte organizează concurs, în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui număr de două posturi vacante de agent principal la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Arhivă.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs ( Cerere_participare, CV, Autobiografie, Tabel rude, Declaraţie, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare )

Examinare psihologică

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare

Informare loc desfăşurare concurs

Rezultate test grilă

Rezultate finale

 A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele acte normative cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante de ofiţer de poliţie, astfel:
- 1 post de ofiţer specialist I la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti;
- 1 post de ofiţer principal II la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Argeş;
- 1 post de ofiţer specialist III la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Harghita;
- 1 post de ofiţer specialist III la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Hunedoara;
- 1 post de ofiţer specialist I la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Sibiu.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Autobiografie, Declaraţie, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare )

Examinare psihologică

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare

Informare loc desfăşurare concurs

Rezultate obţinute

Rezultate finale

Anunţ departajare candidaţi SIBIU

Rezultate finale SIBIU

Rezultate finale HARGHITA

 A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele acte normative cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unui număr de trei posturi vacante de agent principal la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Personalizare Automatizată.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, CV, Autobiografie, Tabel rude, Declaraţie, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare )

Examinare psihologica

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare

Informare loc desfăşurare concurs

Rezultate probă practică

Rezultate finale probă practică

Rezultate test grilă

Rezultate finale

 Relaţii suplimentare privind documentele de personal necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Directiei Generale de Pasapoarte,la telefonul 021/212.84.34 interior 25732 sau 25731, între orele 08.00-16.00, precum şi pe pagina de web a Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.

 

   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0