Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

  

 Despre instituție / Organizare / Cariera

 
   ADMITEREA 2018 (click aici pentru anunţ)
 

A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează examen, în vederea promovării în treapta imediat superioară a funcţiei deţinute, existentă în plajă în statul de organizare al unităţilor/structurilor, din sistemul de paşapoarte, pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare prevăzute de actele normative incidente domeniului şi care ocupă posturi din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi al Serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al municipiului Bucureşti/judeţene, încadraţi în funcţii de referent, astfel:

- postul de personal contractual (referent II - IA) prevăzut în statul de organizare al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Cluj;

- postul de personal contractual (referent II - IA) prevăzut în statul de organizare al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Timiş;

- postul de personal contractual (referent II - IA) prevăzut în statul de organizare al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti;

- postul de personal contractual (referent II - IA) prevăzut în statul de organizare al Direcţiei Generale de Paşapoarte - Serviciul Cetăţenie.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Model cerere înscriere la concurs ( click pentru vizualizare )

Rezultatele analizei dosarelor de înscriere ( click pentru vizualizare )

Rezultatele obţinute la proba scrisă ( click pentru vizualizare )

Rezultatele finale obţinute la proba scrisă ( click pentru vizualizare )

A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează examen, în vederea promovării în treapta imediat superioară a funcţiei deţinute, existentă în plajă în statul de organizare al unităţii, pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare prevăzute de actele normative incidente domeniului şi care ocupă posturi din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, încadraţi în funcţii de muncitor calificat, specialitatea "logistic", astfel:

- postul de personal contractual muncitor calificat IV-I (fochist)

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Model cerere înscriere la concurs ( click pentru vizualizare )

Rezultatele analizei dosarelor de înscriere ( click pentru vizualizare )

Rezultatele obţinute la proba scrisă ( click pentru vizualizare )

Rezultatele finale obţinute la proba scrisă ( click pentru vizualizare )

A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotarârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Buzău.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare)

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare (click pentru vizualizare)

Rezultate concurs

Rezultate finale

 A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotarârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul pentru Cetăţenii Români cu Domiciliul în Străinătate.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare)

Informare privind desfăşurarea examinării psihologice (click pentru vizualizare)

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare (click pentru vizualizare)

Rezultate concurs

Rezultate finale

 A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotarârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Dâmboviţa.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare)

Informare privind desfăşurarea examinării psihologice (click pentru vizualizare)

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare (click pentru vizualizare)

REZULTATE CONCURS ( click pentru vizualizare )

REZULTATE FINALE ( click pentru vizualizare )

 A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele acte normative cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare)

Informare privind desfăşurarea examinării psihologice (click pentru vizualizare)

Rezultate concurs

Rezultate finale

 Relaţii suplimentare privind documentele de personal necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Directiei Generale de Pasapoarte,la telefonul 021/212.84.34 interior 25732 sau 25731, între orele 08.00-16.00, precum şi pe pagina de web a Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.

 

   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0