Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

  

 Despre instituție / Organizare / Cariera

 
   ADMITEREA 2019-2020 (click pentru vizualizare anunţ)
 

A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, următorul post de personal contractual din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, post al cărui indicator a fost aprobat prin Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 23808 din data de 28.11.2018, astfel:

- 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician) vacant la nivelul Biroului Logistic din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Paşapoarte.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare, Declaraţie îndeplinire condiţii, Îndrumar autobiografie şi tabel rude)

Calendar desfăşurare concurs ( click pentru vizualizare )A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele acte normative cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, 1 (unu) post vacant de ofiţer de poliţie, astfel:

- ofiţer principal I (prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliţie) la Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare, Declaraţie îndeplinire condiţii, Îndrumar autobiografie şi tabel rude)

Informare examinare psihologică ( click pentru vizualizare )A N U N Ţ !

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea informatică, astfel:

- un post de ofiţer principal II (informatică)(prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliţie) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Hunedoara,

- un post de ofiţer specialist I (informatică)(prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar-şef de poliţie) la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Mureş,

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA ( click pentru vizualizare )

Documente necesare înscrierii la concurs (Cerere_participare, Declaraţie cunoaştere condiţii recrutare, Declaraţie îndeplinire condiţii, Îndrumar autobiografie şi tabel rude)

Informare examinare psihologică ( click pentru vizualizare )

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare (click pentru vizualizare)

Informare - Locul de desfăşurare al concursului (click pentru vizualizare)

REZULTATE concurs Hunedoara ( click pentru vizualizare )

REZULTATE concurs Mures ( click pentru vizualizare )

Rezultate finale( click pentru vizualizare )

ANUNŢ departajare concurs Hunedoara ( click pentru vizualizare )

REZULTATE FINALE departajare concurs Hunedoara ( click pentru vizualizare )Relaţii suplimentare privind documentele de personal necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Directiei Generale de Pasapoarte,la telefonul 021/212.84.34 interior 25732 sau 25731, între orele 08.00-16.00, precum şi pe pagina de web a Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa
www.pasapoarte.mai.gov.ro.

 

   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0