Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

ANUNȚ – încadrare directă concurs posturi de referent în cadrul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte al municipiului București

Direcţia Generală de Paşapoarte scoate la concurs, în vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și actele normative emise în aplicarea acestora, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, Ordinul M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne și Procedurii PS-DM-RU nr. 4244380/2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I., toate actele normative cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi de personal contractual din cadrul Instituției Prefectului municipiului București – Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, posturi ale căror indicatori au fost aprobați prin Nota-raport privind solicitarea inițierii demersurilor necesare în vederea ocupării prin concurs a 27 posturi vacante de execuție, prevăzute în statul de organizare al Direcției Generale de Pașapoarte și ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte județene – înregistrată la M.A.I. cu nr. 325847 din 15.03.2022, astfel:

– 3 posturi de referent II-IA vacante în cadrul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte al municipiului București;

Sari la conținut