Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

Întrebări frecvente

1. Am nevoie de programare pentru a depune cererea de pașaport?

Cererile de pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare se depun, în țară, preponderent în baza programărilor online efectuate pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte. În situația în care se întâmpină dificultăți în realizarea unei programări online, există posibilitatea de a accesa un tutorial realizat în acest sens de Direcția Generală de Pașapoarte, ce se regăsește pe prima pagină a site-ului www.pasapoarte.mai.gov.ro. Totodată, vă comunicăm faptul că, în situația în care nu s-a efectuat o programare prealabilă, serviciile publice comunitare de pașapoarte analizează posibilitatea primirii cererii de eliberare a documentului de călătorie prin raportare la intervalele orare neacoperite de programări.

2. Am șters/pierdut e-mail-ul de confirmare a programării ! Cum recuperez informațiile privind data și ora programării?

În cazul în care, din diferite motive, nu vă mai aflați în posesia e-mail-ului de confirmare a programării și ați uitat data/ora programării, pentru verificarea informațiilor privind o programare online, aveți posibilitatea de a accesa modulul VERIFICĂ PROGRAMAREA, introducând e-mail-ul utilizat la efectuarea programării, disponibil pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte. Un mesaj va fi transmis către e-mail-ul respectiv.

 

Menționăm că nu se pot furniza informații în legătură cu programări online efectuate, pe alte adrese de e-mail decât cea furnizată de titularul solicitării cu ocazia completării și transmiterii formularului online  de programare.

3. Unde depun cererea de eliberare paşaport?

Puteţi solicita eliberarea unui paşaport în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

4. Contravaloare paşaport. Cum se poate achita contravaloarea paşaportului?

În ţară, contravaloarea paşaportului este următoarea:

– pentru paşaportul simplu electronic
– 258 lei – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani
– 234 lei –  pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani

– pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei – indiferent de vârstă.

Cum se poate efectua plata?

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii paşaportului se poate efectua astfel:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online, exclusiv prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro
 • prin mandat poştal, în curs de implementare

  Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 rămân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberare a paşapoartelor.

  Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, în situaţia în care, în perioada 02.09.2020-06.09.2020, Instituţiile Prefectului au încasat prin casieriile proprii şi/sau conturile deschise la trezorerie sumele reprezentând contravaloarea paşapoartelor, dovada plăţii astfel efectuate rămâne valabilă pentru depunerea cererii de eliberare a paşaportului.

  NOTĂ

  – pentru cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu tarifele sunt aceleaşi;
  – pentru cererile depuse prin intermediul misiunilor diplomatice, sumele care se plătesc sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare
  .

5. Cum pot recupera contravaloarea paşaportului dacă nu mai am nevoie de paşaport ?

Contravaloarea pașaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri.

Situațiile în care contravaloarea pașapoartelor simple electronice/simple temporare a fost achitată până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 152/2020 rămân supuse prevederilor normative incidente la data efectuării plății.

Notă: pentru informații privind restituirea, accesați pagina www.cnin.ro.

6. Paşaportul simplu electronic se eliberează în regim de urgenţă?

Paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă. În ţară, paşaportul simplu electronic este eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Documentul care poate fi eliberat în regim de urgenţă este paşaportul simplu temporar (valabilitate 12 luni). Acest tip de document se eliberează, în situaţii strict reglementate de normele legale, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
Paşaportul simplu temporar poate fi o soluţie de urgenţă, cu menţiunea că este absolut necesar să verificaţi condiţiile de obţinere a vizei de intrare în statul de destinaţie (ex. Emiratele Arabe Unite, Quatar, etc.) cu acest tip de document accesând www.mae.ro, secţiunea rezervată sfaturilor de călătorie-condiţii de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare.
Precizăm faptul că, persoanei care declară că nu doreşte paşaport simplu electronic, i se eliberează paşaport simplu temporar, în termen de 10 zile lucrătoare.

7. Când se eliberează paşaport simplu temporar?

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:       

 1. pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic;
 2. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 6. pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;
 7. în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic;
 8. pentru minorii aflaţi în străinătate sub o formă de protecţie specială dispusă de autorităţile locale competente şi care nu deţin documente de identitate sau de călătorie valabile;
 9. pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi pentru persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă.
8. Deţin un paşaport aflat în termen de valabilitate, pot solicita un nou paşaport?

Da, puteţi solicita eliberarea unui nou paşaport simplu electronic sau paşaport simplu temporar, chiar dacă cel deţinut în prezent se afla în termen de valabilitate. Paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului, la solicitarea noului document de călătorie.

9. Am schimbat nume/prenume/C.N.P./domiciliu, trebuie să solicit un nou paşaport?

Când au intervenit modificări privind datele de identitate (nume/prenume/CNP) titularul unui paşaport are obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie. Fapta constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional.
Schimbarea domiciliului nu constituie una din situaţiile prevăzute de lege ce duc la necesitatea solicitării unui nou paşaport.

10. Valabilitatea paşaportului anterior se poate prelungi? Se pot adăuga file la paşaportul deţinut în prezent?

Prevederile legale nu permit prelungirea termenului de valabilitate al paşaportului şi nici adăugarea de noi file, ci doar eliberarea unui nou paşaport.

11. Unde găsesc cererea pentru eliberarea pașaportului?

Cererea se generează în sistemul informatic la momentul depunerii la ghișeu a tuturor documentelor necesare și se prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise și pentru semnătura.

12. Ce se întâmplă cu pașaportul anterior în care există vize valabile, la solicitarea unui nou pașaport?

Pașaportul anterior se va anula și se va restitui titularului la momentul depunerii cererii sau la momentul ridicării celui nou, conform opțiunii formulate la momentul depunerii cererii.

13. De unde ridic pașaportul? Nu pot ridica pașaportul la data programată

Pașaportul simplu electronic se poate ridica, la cerere, de la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte sau oficiu consular/misiune diplomatică, al/a României în străinătate.

Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar de paşapoarte iar în străinătate, de la misiunea diplomatică sau oficiul consular, ale României, unde s-a depus cererea.

Paşaportul se poate ridica la o data ulterioară celei menţionate în tichetul primit la depunerea documentelor (în timpul programului de lucru cu publicul). Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate.

14. Pașaportul va expira (ex: săptămâna/luna următoare), pot ieși din țară?

Potrivit normelor legale, paşaportul este valabil până la data expirării înscrisă în pagina informatizată a acestuia.

Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, înainte de călătoria în străinătate, accesaţi secţiunea „condiţii de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro sau vă puteţi adresa misiunii diplomatice a statului respectiv în România.

15. Este obligatoriu pașaportul pentru a călatori în spațiul Uniunii Europene?

Cetăţenii români pot călători în străinătate în baza unui document de călătorie valabil (paşaport simplu, paşaport simplu electronic/temporar). În prezent, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, înainte de călătoria în străinătate, accesaţi secţiunea „condiţii de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro sau vă puteţi adresa misiunii diplomatice a statului respectiv în România.

16. Ce documente sunt necesare pentru minorii care călătoresc în Uniunea Europeană?

DOCUMENTE PENTRU MINORII CARE CĂLĂTORESC ÎN UE

Documentele specifice pe care minorii trebuie să le aibă atunci când călătoresc către și din țara lor de origine (în UE):

Minorul cetățean român, titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate/cărți electronice de identitate, poate călători în străinătate, în statele membre ale Uniunii Europene.

Documentele de călătorie menționate anterior, pe baza cărora cetățenii români minori pot călători, în prezent, în străinătate, sunt următoarele:

 1. a) paşaport simplu electronic;
 2. b) paşaport simplu temporar;
 3. c) titlu de călătorie (valabil numai pentru revenirea în țară);

sau, după caz, în funcție de calitatea părintelui/părinților ori a persoanei care are în întreținere minorul,

 1. d) paşaport diplomatic electronic;
 2. e) paşaport de serviciu electronic.

Cum și de unde pot fi obținute aceste documente. Procedură specială care trebuie respectată (inclusiv orice termene relevante):

Potrivit dispozițiilor legale aplicabile în România, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare se depun, în țară, la serviciile publice comunitare de paşapoarte în a căror rază de competență solicitanții au domiciliul sau, după caz, reşedința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic/temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de paşapoarte de la domiciliu sau reşedință, cererile pentru eliberarea paşapoartelor pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar de paşapoarte.

Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate li se eliberează paşapoarte simple electronice/temporare în următoarele condiții:

 1. a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței preşedințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti;
 2. b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, al părintelui supraviețuitor, al părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, al reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței preşedințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti.

Ordonanțele preşedințiale sus-menționate trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens, cu excepția ordonanțelor preşedințiale prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părinteşti, date anterior datei de 20.07.2020 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate).

În cazul în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-şi exprima voința, eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor se efectuează numai după soluționarea acestor cazuri de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanță preşedințială prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

În anumite situații expres prevăzute de lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte), cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, caz în care cererea trebuie însoțită şi de documentele emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical, în original.

Documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile oficiale trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată, iar documentele emise de instituția străină care urmează să efectueze tratamentul medical, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată.

Totodată, în cazurile de mai sus, cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot fi formulate de către aceştia cu acordul unuia dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, caz în care cererea trebuie însoțită, de asemenea, şi de documentele prevăzute mai sus.

La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani este obligatorie.

La depunerea cererilor care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar, prezența minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu este obligatorie, în acest caz, fiind necesară depunerea a două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5×4,5 cm, care se confirmă în fața funcționarului care primeşte cererea, de către persoana care o formulează.

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic/temporar pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condițiile legii, fără a fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal.

Declarațiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor se dau în fața funcționarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

Declarațiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiții decât în fața funcționarului care primeşte cererea, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost încheiate la autoritățile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condițiile următoare:

 1. a) documentele eliberate de autoritățile statelor semnatare ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se apostilează;
 2. b) documentele eliberate de autoritățile statelor cu care România a încheiat tratate de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 3. c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-b) se supralegalizează în condițiile prevăzute la art. 1.093 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare.

Declarațiile şi procura specială prevăzute mai sus pot fi folosite pentru eliberarea unui singur paşaport simplu electronic sau a unui singur paşaport simplu temporar pentru un minor.

Hotărârile judecătoreşti prezentate trebuie să cuprindă ştampila instanței, în original. Hotărârile pronunțate în străinătate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

Hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplineşte condițiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare, declarația şi procura specială încheiate la autoritățile străine competente, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată.

Actele de stare civilă ale cetățenilor români eliberate de autorități străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii.

Paşapoartele se eliberează de către autoritățile competente în termene care curg de la data depunerii cererilor şi care nu pot depăşi:

 1. a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple temporare;
 2. b) 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în țară;
 3. c) 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene;
 4. d) 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terțe în raport cu Uniunea Europeană.

În situația în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare de paşapoarte, termenul de eliberare este de maxim 15 zile lucrătoare.

Dacă solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în țară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, de maxim 45 de zile lucrătoare sau maxim 60 de zile lucrătoare, după cum statul de unde se doreşte ridicarea este sau nu stat membru al Uniunii Europene.

Pentru persoanele care declară că nu doresc eliberarea unui paşaport simplu electronic, cererile privind eliberarea paşapoartelor simple temporare se soluționează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic.

Când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte, paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de maxim 3 zile lucrătoare.

17. Pașaportul pierdut, cum procedez?
Procedură specială de urmat dacă un cetățean își pierde sau i-a fost furat pașaportul acasă sau într-o altă țară a UE:

Pierderea pașaportului se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către părinții minorului, reprezentanții legali ori însoțitorii acestuia, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la orice serviciu public comunitar de pașapoarte ori la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În cazul declarării pierderii la organele de poliție, acestea au obligația de a elibera o adeverință care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Obligația declarării pierderii documentului de călătorie poate fi realizată și cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pașaport, situație în care titularul/părinții minorului sau reprezentanții legali va/vor declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

Furtul pașaportului se declară de îndată, de către titular sau, după caz, de către părinții minorului, reprezentanții legali sau însoțitorii acestuia, la cea mai apropiată unitate de poliție din țară sau de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Soluționarea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau pașaportului simplu temporar în cazul furtului pașaportului anterior, este condiționată de prezentarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului, eliberată de organele de poliție din România sau de autoritățile de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, însoțită de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.

Dacă este posibil să obțineți un document de călătorie de urgență (ETD):

Pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titlul de călătorie numai pentru ca titularul să se întoarcă în țară.

Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului în România.

Ministerul Afacerilor Externe stabilește proceduri pentru stabilirea identității cetățenilor români care solicită titlu de călătorie și pentru eliberarea acestor documente.

Sari la conținut