Ministerul Afacerilor Interne

Întrebări frecvente

1. Am nevoie de programare pentru a depune cererea de pașaport?

Cererile de pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare se depun, în țară, preponderent în baza programărilor online efectuate pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte, sunt accesibile programări începând cu ziua curentă, pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice

În situația în care se întâmpină dificultăți în realizarea unei programări online, vă rugăm să consultați rubrica cu instrucțiuni privind completarea formularului de programare existentă în antetul paginii de programare online. Totodată, vă comunicăm faptul că, în situația în care nu s-a efectuat o programare prealabilă, serviciile publice comunitare de pașapoarte analizează posibilitatea primirii cererii de eliberare a documentului de călătorie prin raportare la intervalele orare neacoperite de programări.

2. Am șters/pierdut e-mail-ul de confirmare a programării ! Cum recuperez informațiile privind data și ora programării?

În cazul în care, din diferite motive, nu vă mai aflați în posesia e-mail-ului de confirmare a programării și ați uitat data/ora programării, pentru verificarea informațiilor privind o programare online, aveți posibilitatea de a accesa butonul STATUS PROGRAMARE, introducând e-mail-ul utilizat la efectuarea programării, disponibil pe platforma hub.mai.gov.ro/epasapoarte. Un mesaj va fi transmis către e-mail-ul respectiv.

 

Menționăm că nu se pot furniza informații în legătură cu programări online efectuate, pe alte adrese de e-mail decât cea furnizată de titularul solicitării cu ocazia completării și transmiterii formularului online  de programare.

3. Doresc să fac o programare pentru copilul meu dar nu are încă certificatul de naștere transcris și nici CNP. Cum procedez?

În cazul cetățenilor români care doresc obținerea unei programări pentru minori și nu se află încă în posesia unui certificat de naștere românesc cu CNP atribuit pentru aceștia, precizăm că se poate realiza o programare online cu datele unuia dintre părinți, context în care, este necesar ca la data programării (în momentul prezentării la ghișeul de primiri cereri), documentele cu datele minorului să corespundă din punct de vedere legal (certificat de naștere cu CNP atribuit, eliberat de către autoritățile române).

4. Unde depun cererea de eliberare paşaport?

Puteţi solicita eliberarea unui paşaport în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

5. Contravaloare paşaport. Cum se poate achita contravaloarea paşaportului?

În ţară, contravaloarea paşaportului este următoarea:

– pentru paşaportul simplu electronic
– 258 lei – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani
– 234 lei –  pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani

– pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei – indiferent de vârstă.

Cum se poate efectua plata?

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii paşaportului se poate efectua astfel:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
 • online, exclusiv prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro
 • prin mandat poştal, în curs de implementare

  Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 rămân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberare a paşapoartelor.

  Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, în situaţia în care, în perioada 02.09.2020-06.09.2020, Instituţiile Prefectului au încasat prin casieriile proprii şi/sau conturile deschise la trezorerie sumele reprezentând contravaloarea paşapoartelor, dovada plăţii astfel efectuate rămâne valabilă pentru depunerea cererii de eliberare a paşaportului.

  NOTĂ

  – pentru cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu tarifele sunt aceleaşi;
  – pentru cererile depuse prin intermediul misiunilor diplomatice, sumele care se plătesc sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare
  .

6. Cum pot recupera contravaloarea paşaportului dacă nu mai am nevoie de paşaport ?

Contravaloarea pașaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri.

Situațiile în care contravaloarea pașapoartelor simple electronice/simple temporare a fost achitată până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 152/2020 rămân supuse prevederilor normative incidente la data efectuării plății.

Notă: pentru informații privind restituirea, accesați pagina www.cnin.ro.

7. Paşaportul simplu electronic se eliberează în regim de urgenţă?

Informăm cetățenii români că nu există o taxă pentru eliberarea pașaportului în regim de urgență. Astfel, în prezent, pentru a veni în sprijinul solicitanților de pașapoarte, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice este de până la 5 zile lucrătoare, pentru cererile depuse în țară și pentru care solicitantul a cerut ridicarea din țară.

În funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare, la nivel național termenul poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare sau, în perioadele foarte aglomerate, acesta poate fi de până la 10 zile lucrătoare. Accesând linkul https://pasapoarte.mai.gov.ro/informare-2/, aveți posibilitatea de a verifica timpul mediu de eliberare a pașapoartelor simple electronice, înregistrat la nivel național, în săptămâna anterioară.

Având în vedere termenul foarte scurt de eliberare a pașaportului simplu electronic, încurajăm cetățenii să opteze pentru acest tip de document de călătorie, cu precizarea că, pentru pașaportul simplu temporar, termenul de eliberare este de 10 zile lucrătoare, respectiv de până la 3 zile lucrătoare, însă în această ultimă situație cererea trebuie să fie însoțită de documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate.

8. Când se eliberează paşaport simplu temporar?

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:       

 1. pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic;
 2. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 6. pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;
 7. în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic;
 8. pentru minorii aflaţi în străinătate sub o formă de protecţie specială dispusă de autorităţile locale competente şi care nu deţin documente de identitate sau de călătorie valabile;
 9. pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi pentru persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă.
9. Deţin un paşaport aflat în termen de valabilitate, pot solicita un nou paşaport?

Da, puteţi solicita eliberarea unui nou paşaport simplu electronic sau paşaport simplu temporar, chiar dacă cel deţinut în prezent se afla în termen de valabilitate. Paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului, la solicitarea noului document de călătorie.

10. Mi-am schimbat numele în urma căsătoriei. Mai pot folosi pașaportul anterior cu vechiul nume? Trebuie să plătesc din nou taxa pentru pașaportul eliberat pe noul nume?

NU. Titularul paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar are obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale acestuia.

Pentru eliberarea unui nou pașaport pe numele dobândit prin căsătorie este necesar să fie prezentate următoarele documente :
– cartea de identitate sau după caz cartea de identitate provizorie, pe noul nume obținut după căsătorie, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.
– paşaportul anterior, în original;
– documentul care face dovada achitării contravalorii noului paşaport.

11. Am schimbat nume/prenume/C.N.P./domiciliu, trebuie să solicit un nou paşaport?

Când au intervenit modificări privind datele de identitate (nume/ prenume/ CNP), titularul pașaportului are obligația de a nu folosi documentul de călătorie. Fapta constituie contravenție și se sancționează contravențional.
Pentru cetățenii români cu domiciliul în România, schimbarea domiciliului pe teritoriul țării nu constituie una din situațiile prevăzute de lege ce duc la necesitatea solicitării unui nou pașaport.
În situațiile în care intervine schimbarea statutului din cetățean român cu domiciliul în România, în cetățean român cu domiciliul în străinătate, sau invers, este necesară anularea pașaportului deținut și eliberarea unui nou document de călătorie care să corespundă statutului dobândit.

12. Valabilitatea paşaportului anterior se poate prelungi? Se pot adăuga file la paşaportul deţinut în prezent?

Prevederile legale nu permit prelungirea termenului de valabilitate al paşaportului şi nici adăugarea de noi file, ci doar eliberarea unui nou paşaport.

13. Unde găsesc cererea pentru eliberarea pașaportului?

Cererea se generează în sistemul informatic la momentul depunerii la ghișeu a tuturor documentelor necesare și se prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise și pentru semnătura.

14. Ce se întâmplă cu pașaportul anterior în care există vize valabile, la solicitarea unui nou pașaport?

Pașaportul anterior se va anula și se va restitui titularului la momentul depunerii cererii sau la momentul ridicării celui nou, conform opțiunii formulate la momentul depunerii cererii.

15. De unde ridic pașaportul? Nu pot ridica pașaportul la data programată

Pașaportul simplu electronic se poate ridica, la cerere, de la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte sau oficiu consular/misiune diplomatică, al/a României în străinătate.

Paşaportul simplu temporar se ridică în ţară, de la serviciul public comunitar de paşapoarte iar în străinătate, de la misiunea diplomatică sau oficiul consular, ale României, unde s-a depus cererea.

Paşaportul se poate ridica la o data ulterioară celei menţionate în tichetul primit la depunerea documentelor (în timpul programului de lucru cu publicul). Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate.

16. Pașaportul va expira (ex: săptămâna/luna următoare), pot ieși din țară?

Potrivit normelor legale, paşaportul este valabil până la data expirării înscrisă în pagina informatizată a acestuia.

Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, înainte de călătoria în străinătate, accesaţi secţiunea „condiţii de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro sau vă puteţi adresa misiunii diplomatice a statului respectiv în România.

17. Este obligatoriu pașaportul pentru a călatori în spațiul Uniunii Europene?

Cetăţenii români pot călători în străinătate în baza unui document de călătorie valabil (paşaport simplu, paşaport simplu electronic/temporar). În prezent, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, înainte de călătoria în străinătate, accesaţi secţiunea „condiţii de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro sau vă puteţi adresa misiunii diplomatice a statului respectiv în România.

18. Ce documente sunt necesare pentru minorii care călătoresc în Uniunea Europeană?

Minorul cetățean român poate călători în statele membre ale Uniunii Europene în baza unui pașaport simplu electronic/ temporar ori, după caz, a unei cărți de identitate/cărți electronice de identitate.

19. Pașaportul pierdut, cum procedez?
Procedură specială de urmat dacă un cetățean își pierde sau i-a fost furat pașaportul acasă sau într-o altă țară a UE:

Pierderea pașaportului se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către părinții minorului, reprezentanții legali ori însoțitorii acestuia, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la orice serviciu public comunitar de pașapoarte ori la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În cazul declarării pierderii la organele de poliție, acestea au obligația de a elibera o adeverință care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Obligația declarării pierderii documentului de călătorie poate fi realizată și cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pașaport, situație în care titularul/părinții minorului sau reprezentanții legali va/vor declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

Furtul pașaportului se declară de îndată, de către titular sau, după caz, de către părinții minorului, reprezentanții legali sau însoțitorii acestuia, la cea mai apropiată unitate de poliție din țară sau de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Soluționarea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau pașaportului simplu temporar în cazul furtului pașaportului anterior, este condiționată de prezentarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului, eliberată de organele de poliție din România sau de autoritățile de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, însoțită de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.

Dacă este posibil să obțineți un document de călătorie de urgență (ETD):

Pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titlul de călătorie numai pentru ca titularul să se întoarcă în țară.

Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile și încetează de drept la data intrării titularului în România.

Ministerul Afacerilor Externe stabilește proceduri pentru stabilirea identității cetățenilor români care solicită titlu de călătorie și pentru eliberarea acestor documente.

Sari la conținut