Ministerul Afacerilor Interne

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 11 din 15.05.2024

În perioada 07.05.2024-12.05.2024, serviciile publice comunitare de pașapoarte din țară au preluat 25.432 cereri de pașaport, fiind eliberate 19.594 documente de călătorie.

De asemenea, în perioada de referință, au fost preluate, atât în țară, cât și în străinătate, 3.077 de cereri de pașapoarte pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate.

Totodată, prin intermediul serviciului de programare on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte, disponibil pe platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 07.05.2024-12.05.2024, au fost efectuate programări pentru 23.161 persoane, iar aproximativ 4,6% dintre acestea au efectuat programarea în vederea depunerii cererii pentru eliberarea pașaportului în aceeași zi.

Pentru următoarele 90 de zile, prin intermediul platformei de programări on-line https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta, au fost efectuate 37.970 programări on-line, gradul de ocupare al programărilor on-line fiind de doar 30,18 %. Având în vedere aceste aspecte, pentru ca timpul de așteptare la ghișeu să fie zero, recomandăm cetățenilor să se programeze pentru obținerea pașaportului românesc, accesând platforma de programări on-line https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta.

În ceea ce privește termenul mediu de soluționare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, înregistrat la nivel național în cazul persoanelor care au solicitat ridicarea documentului de călătorie din țară, în perioada 07.05.2024-12.05.2024, acesta a fost de 1.57 zile lucrătoare, în timp ce, pentru persoanele care au optat pentru ridicarea pașaportului simplu electronic de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, timpul mediu înregistrat de la preluarea cererii și până la expedierea pașaportului simplu electronic către Ministerul Afacerilor Externe, a fost de 2 zile lucrătoare.

În perioada 07.05.2024-12.05.2024 au fost transmise 9.164 SMS-uri de informare cu privire la recepția pașapoartelor în ghișeele de eliberare, având ca efect eliberarea unui număr de 1.990 de pașapoarte în aceeași zi (22%) și 1.633 în următoarea zi lucrătoare (18%).

În perioada menționată, 2.331 cetățeni români, care dețin documente de călătorie valabile, au fost notificați prin SMS cu privire la expirarea pașapoartelor în următoarele 6 luni.

Atragem atenția persoanelor care urmează să iși schimbe numele în urma căsătoriei asupra faptului că, titularul paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar are obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale acestuia.

În acest context, pentru eliberarea unui nou pașaport, pe numele dobândit prin căsătorie, este necesar să fie prezentate următoarele documente :

  • cartea de identitate sau după caz cartea de identitate provizorie, pe noul nume obținut după căsătorie, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
  • paşaportul anterior, în original;
  • documentul care face dovada achitării contravalorii noului paşaport.

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

comunicat de presa nr. 11 – 07-12.05

Sari la conținut