Ministerul Afacerilor Interne

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 8 din 21.07.2023

În contextul continuării procesului de simplificare și debirocratizare a serviciilor oferite, dorim să informăm cetățenii cu privire la următoarele aspecte:

În scopul facilitării procedurii de programare pentru pașaport, pe platforma https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta, Direcția Generală de Pașapoarte oferă posibilitatea efectuării programărilor pentru minorii pentru care nu a fost finalizată activitatea de atribuire a Codului Numeric Personal (CNP).

În mod concret, este vorba despre minorii cu naționalitate română, pentru care autoritățile din România nu au eliberat, încă, certificate de naștere cu CNP atribuit (de exemplu, în cazul minorilor români născuți în străinătate).

Important de precizat este și faptul că este necesar ca la data programării (în momentul prezentării la ghișeu), cererea de pașaport a minorului să fie însoțită de certificatul de naștere al acestuia cu CNP atribuit, eliberat de autoritățile române.

Această măsură vine în sprijinul cetățenilor, în sensul că aceștia pot realiza o programare pentru eliberarea pașaportului pentru minor înainte de a obține certificatul de naștere cu CNP atribuit emis de autoritățile române competente, beneficiind astfel de posibilitatea rezervării datei și intervalului orar, în concordanță cu nevoile lor.

De asemenea, dorim să informăm cetățenii despre faptul că, în perioada 14-20.07.2023, termenul mediu înregistrat la nivel național pentru eliberarea pașaportului simplu electronic a fost de două zile.

Astfel, având în vedere termenul foarte scurt de eliberare a pașaportului simplu electronic, încurajăm cetățenii să opteze pentru acest tip de document de călătorie, cu precizarea că, pentru pașaportul simplu temporar, termenul de eliberare este de 10 zile lucrătoare, respectiv de până la 3 zile lucrătoare, însă, în această ultimă situație, cererea trebuie să fie însoțită de documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate.

Totodată, reamintim faptul că Direcția Generală de Pașapoarte a dezvoltat o aplicație on-line prin care se oferă cetățenilor posibilitatea de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a pașaportului simplu electronic. Link-ul este disponibil pe site-ul oficial al Direcției Generale de Pașapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea Status pașaport, precum și pe https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta, având ca și criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii. Documentul de călătorie poate fi ridicat în momentul în care, în urma verificării efectuate, acesta va figura în starea ,,Ghișeu”.

În cele din urmă, având în vedere numărul considerabil al cererilor de furnizare de date despre cetățenia română din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple depuse de cetățeni, după intrarea în vigoare a Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OuG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, subliniem faptul că, în situația în care datele despre cetățenia română sunt necesare pentru obținerea unor servicii prestate de autoritățile române (de exemplu acte de stare civilă, documente de identitate sau de călătorie, respectiv parcurgerea vreunei proceduri administrative la Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României în străinătate), cetățenii nu sunt nevoiți să solicite Direcției Generale de Pașapoarte date privind cetățenia. În aceste situații, persoanele interesate se adresează direct instituțiilor competente să elibereze actul dorit, care sunt obligate să solicite Direcției Generale de Pașapoarte datele despre cetățenia română, cu atât mai mult cu cât prevederile OuG nr.41/2016, modificată prin Legea nr.9/2023, intrată în vigoare la data de 04.07.2023, facilitează cetățenilor posibilitatea de a beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea serviciilor publice prestate de autoritățile române.

În situația în care datele despre cetățenia română sunt necesare pentru alte motive decât cele menționate mai sus, solicitanții pot obține informații suplimentare cu privire la modelul formularului, termenul de soluționare a cererii și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea datelor despre cetățenia română accesând site-ul instituției noastre www.pasapoarte.mai.gov.ro, rubrica ,,Furnizarea datelor din RNEPS”.

Sari la conținut