Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte

Cererea privind eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinatate necesară completării dosarului pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate sau pentru eliberarea adeverinţei privind istoricul de paşapoarte, necesară pentru societăţi comerciale, ambasade sau alte instituţii, poate fi depusă atât personal, cât şi prin mandatar/reprezentant legal, la Ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (cu sediul în strada Nicolae Iorga, nr.29, sector 1, Bucuresti) sau la sediul serviciilor publice comunitare de paşapoarte pe raza cărora solicitanţii au domiciliul stabil.

DOCUMENTE NECESARE

1. În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate, nefiind necesară copia documentului de identitate/paşaportului, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primeste cererea

2. În condiţiile în care cererea se depune prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie să fie însoţită de procură specială autentificată/împuternicirea avocaţială/ documentul care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele careia se solicita eliberarea adeverinţei, precum şi de cartea de identitate a persoanei împuternicite, ambele documente în original.

3. În cazul în care cererea se transmite prin poştă, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate/paşaportul solicitantului (care trebuie să fie în termen de valabilitate), în fotocopie.
  • Procura specială, în original, în cazul în care se impune.

În cazul în care cererea se depune la ghişeu sau se transmite prin poştă, se poate opta ca răspunsul sa fie ridicat de la sediul instituţiei unde a fost depusă cererea sau sa fie comunicat prin poşta, la adresa de corespondenţă indicată în cuprinsul cererii.

Solicitarea de eliberare a adeverinţei adresată Direcţiei Generale de Paşapoarte poate fi transmisă şi prin poştă electronică la adresa de email dgp.relatiipublice@mai.gov.ro

Atenţie! În situaţia în care cererea completată, datată şi semnată (scanată), se transmite în format electronic, la adresa de e-mail: dgp.relatiipublice@mai.gov.ro, adeverinţa va fi ridicată numai de la Ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte, concomitent cu prezentarea cărţii de identitate/paşaportului. După identificarea solicitantului de către funcţionarul de la ghişeu, cartea de identitate/paşaportul original se restituie acestuia.

În această situaţie, în termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării prin poşta electronică, solicitantul se poate prezenta la Ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (la sediul din strada Nicolae Iorga, nr.29, CORP A, sector 1, Bucureşti), pentru ridicarea adeverinţei.

În cazul în care se doreşte eliberarea adeverinţei la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, este necesar ca solicitarea să fie adresată acestor instituţii. Adresele de corespondenţă ale serviciilor publice comunitare de paşapoarte se regăsesc accesând secţiunea Servicii publice comunitare de paşapoarte/Adrese utile/Telefon/Fax/Unităţi teritoriale coordonate de pe prima pagină a site-ului www.pasapoarte.mai.gov.ro

 

Model cerere adeverinţă

FORMULAR CERERE LIBERĂ CIRCULAŢIE (Word)

FORMULAR CERERE ISTORIC PAŞAPOARTE (Word)

Plată taxă – Taxă eliminată cf. Legii 1/2017


Direcţia Generală de Paşapoarte depune toate diligenţele să asigure un nivel ridicat de securitate pentru informaţiile trasmise de dumneavoastră prin formularele existente online (petiţii, adeverinţe, furnizări) şi utilizează protocolul securizat de comunicaţie (HTTPS). Cu toate acestea, comunicarea prin internet, inclusiv prin e-mail, nu este pe deplin sigură şi poate fi interceptată de persoane din afara Direcţiei Generale de Paşapoarte. Pentru a asigura menţinerea securităţii şi performanţei paginii de internet a instituţiei, Direcţia Generală de Paşapoarte se bazează şi pe serviciile structurilor de specialitate din M.A.I.

Sari la conținut