Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre institutie
Informatii de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 

 INFORMATII de interes

 

 

FORMULAR CERERE LIBERĂ CIRCULAŢIE (PDF / Word)

FORMULAR CERERE ISTORIC PAŞAPOARTE (PDF / Word)

Plată taxă - Taxă eliminată cf. Legii 1/2017


CERERE de furnizare a datelor privind eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate

Cererea privind eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinatate necesară completării dosarului pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate sau pentru eliberarea adeverinţei privind istoricul de paşapoarte, necesară pentru societăţi comerciale, ambasade sau alte instituţii, poate fi depusă atât personal, cât şi prin mandatar/reprezentant legal, la Ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (cu sediul în strada Nicolae Iorga, nr.29, sector 1, Bucuresti) sau la sediul serviciilor publice comunitare de paşapoarte pe raza cărora solicitanţii au domiciliul stabil.

DOCUMENTE NECESARE

1. În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
        • Actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate, nefiind necesară copia documentului de identitate/paşaportului, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primeste cererea

2. În condiţiile în care cererea se depune prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie să fie însoţită de procură specială autentificată/împuternicirea avocaţială/ documentul care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele careia se solicita eliberarea adeverinţei, precum şi de cartea de identitate a persoanei împuternicite, ambele documente în original.

3. În cazul în care cererea se transmite prin poştă, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
        • Actul de identitate/paşaportul solicitantului (care trebuie să fie în termen de valabilitate), în fotocopie
        • Procura specială, în original, în cazul în care se impune.

În cazul în care cererea se depune la ghişeu sau se transmite prin poştă, se poate opta ca răspunsul sa fie ridicat de la sediul instituţiei unde a fost depusă cererea sau sa fie comunicat prin poşta, la adresa de corespondenţă indicată în cuprinsul cererii.

Solicitarea de eliberare a adeverinţei adresată Direcţiei Generale de Paşapoarte poate fi transmisă şi prin poştă electronică la adresa de email dgp.relatiipublice@mai.gov.ro

Astfel, se transmite în format electronic cererea completată, datată şi semnată (scanată), urmând ca adeverinţa să fie ridicată numai de la Ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte, concomitent cu prezentarea cărtii de identitate/paşaport. După identificarea solicitantului de către funcţionarul de la ghişeu, cartea de identitate/pasaport original se restituie acestuia.

În această situaţie, în termen de 2 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării prin poşta electronică, solicitantul se poate prezenta la Ghişeul de relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte (la sediul din strada Nicolae Iorga, nr.29, CORP A, sector 1, Bucureşti), pentru ridicarea adeverinţei.


   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0