Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituţie
Informaţii de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Date deschise
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

  

 Protecţia datelor cu caracter personal / SCHENGEN
 


SCHENGEN

BROŞURI

SISTEMUL INFORMATIC SCHENGEN

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SIS (RO)

DATA PROTECTION IN SIS (EN)

 

Sistemul Informatic Schengen (SIS) reprezintă o bază de date electronică de interes poliţienesc care permite autorităţilor competente din statele membre să coopereze în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriul statelor membre, folosind informaţii comunicate prin intermediul acestui sistem.

Ca etapă prealabilă în procesul de implementare a SIS II în România, se va infiinţa Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS), care conţine semnalările de interes naţional şi interes Schengen emise de către autorităţile naţionale competente.

SINS permite autorităţilor naţionale competente ca prin intermediul unei proceduri de căutare automată în sistem să aibă acces la semnalările cu privire la persoane şi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectării regimului vamal, al eliberării vizelor şi permiselor de şedere, precum şi a celorlalte controale şi activităţi specifice efectuate de organele de poliţie sau de către alte autorităţi în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice şi a securităţii naţionale.

Categorii de persoane ale căror date pot fi introduse in SIS

Persoane care fac obiectul unor proceduri de extrădare sau de predare în baza unui mandat european de arestare

Persoane (inadmisibili) străine (cetăţeni terţi) împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării şi străinii împotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării, returnării sau împotriva cărora a fost dispusă o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României

Persoane dispărute sau care, în interesul propriei protecţii sau pentru prevenirea ameninţărilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur la cererea autorităţii competente sau a autorităţii judiciare competente

Persoane citate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor judiciare în cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmarite sau persoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală

Persoane care fac obiectul supravegherii discrete sau controlului specific

Ce date personale pot fi introduse în SIS?

numele şi prenumele, numele la naştere şi numele anterior, orice pseudonime care pot fi introduse separat, semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile, data şi locul naşterii, cetăţenia, motivul semnalării, autoritatea care emite semnalarea , decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării, măsurile care trebuie luate, etc.

   
   
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0