Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituţie
Informaţii de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 

 Acte necesare

 


VIII. RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ȘI A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.


  Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi de la oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

  În funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea sau, după caz, la adresa din străinătate la care titularul ori persoana care a formulat cererea solicită să îi fie expediat, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de expediţie. În situaţia în care se doreşte expedierea documentului de călătorie la o adresă din străinătate, solicitantul poate solicita informaţii suplimentare Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe (adresa de e-mail: drco@mae.ro)

  Paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.

  Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială. În situaţia în care cererea a fost formulată de o persoană împuternicită, aceasta este ţinută să ridice personal paşaportul, cu excepţia cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să îşi substituie o altă persoană în acest sens.

  Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

  La ridicarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, persoana prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original sau copie. În situaţia în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea paşaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identităţii acestuia/acesteia se face în baza paşaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/paşaportului anterior anulat şi restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/şi, după caz, a oricăruia dintre documentele care pot servi la stabilirea identităţii titularului, precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele informatice. În situaţia în care persoana care solicită ridicarea pașaportului pentru minor nu poate prezenta certificatul de naştere al minorului, în original sau copie, eliberarea paşaportului se face după consultarea datelor din evidenţele informatice şi a documentelor care au însoţit cererea, realizată în baza codului numeric personal al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea.

  La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate.

 

   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0