Ministerul Afacerilor Interne

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 11 din 27.10.2023

 

Simplificarea procesului de eliberare a pașaportului românesc și tranformarea acestuia într-o procedură rapidă și sigură pentru cetățeni reprezintă priorități ale activității Direcției Generale de Pașapoarte. În același timp, instituția noastră dezvoltă o preocupare constantă pentru ca pașaportul românesc să confere cetățenilor un spațiu de libertate dincolo de frontiere, asigurând totodată îndeplinirea tuturor rigorilor de securitate.

Pașaportul simplu electronic românesc este un document foarte bine securizat, respectând în totalitate prevederile legislației interne și internaționale în materia documentelor de călătorie. Multitudinea și calitatea elementelor de securitate implementate în pașaportul simplu electronic conferă cetățeanului siguranță sporită, documentul de călătorie fiind, în același timp, apreciat de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, precum și din state terțe (exemplu: Canada, SUA, Japonia, Israel și altele).

În prezent, pașaportul simplu electronic românesc face dovada legăturii de încredere cu statele lumii, prin faptul că permite intrarea fără viză în 176 de țări, fiind poziționat în prezent pe locul 15 (din 199 de pașapoarte evaluate) pe scara mobilității globale, conform standardului de referință Henley Passport Index.

Unele elemente de siguranţă implementate sunt vizibile cu ochiul liber, în diferite spectre de lumină (albă, UV sau infraroșu), iar altele prin utilizarea unor instrumente speciale, oferind siguranţă sporită pentru titular împotriva eventualelor încercări de fraudare de orice tip.

Armonizarea elementelor de securitate și integrarea elementelor de identificare biometrică fac documentul de călătorie mai sigur și stabilesc o corelație fiabilă între titular și pașaport cu scopul de a contribui, în mod semnificativ, la asigurarea protecției împotriva utilizării frauduloase.

În calitate de stat membru ONU, semnatar al Convenției de la Chicago din 1944, România are obligația de a actualiza periodic elementele de securitate din documentele de călătorie. În acest context, Direcția Generală de Pașapoarte a acordat întotdeauna o atenție deosebită punerii în circulație a unor noi generații de pașapoarte adaptate evoluțiilor tehnologice. Astfel, în prezent, este în proces de realizare o nouă generație de pașapoarte, care va fi pusă în circulație în cursul anului 2024.

De asemenea, reamintim cetățenilor că pierderea pașaportului în țară se declară la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar de paşapoarte ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Totodată, obligația declarării pierderii poate fi realizată și cu prilejul depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

În ceea ce privește furtul pașaportului, acesta se declară de către titular, de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Direcția Generală de Pașapoarte recomandă cetățenilor români să manifeste atenție sporită în păstrarea documentelor de călătorie, atât în țară cât și în străinătate și urează acestora călătorii sigure și plăcute!

Sari la conținut