Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 13 din 16.12.2021

Având în vedere că în următoarea perioadă, foarte mulți dintre cetățenii români din Diaspora se întorc acasă pentru a petrece Sărbătorile de Iarnă cu cei dragi, dar și pentru a-și reînnoi documentele de călătorie, Direcția Generală de Pașapoarte informează cetățenii că, potrivit prevederilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat, la Direcția Generală de Pașapoarte (cu sediul în municipiul București), în zilele de 24 decembrie, respectiv 31 decembrie 2021, programul de lucru cu publicul va fi asigurat în intervalul orar 08:30-16:30.

 

În ceea ce privește programul de lucru al serviciilor publice comunitare de pașapoarte, acesta poate suferi modificări în funcție de numărul solicitărilor din perioada următoare, sens în care vă recomandăm să accesați site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pașapoarte”), cât şi site-urile instituţiilor prefectului.

 

Totodată, pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă prezentăm un mic ghid ce conține îndrumările necesare pentru obținerea unui pașaport românesc:

 

->  UNDE POT DEPUNE CEREREA?

Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare (inclusiv cele cu menționarea statului de domiciliu) se pot depune, în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte, indiferent de județul în care solicitantul are domiciliul sau a avut ultimul domiciliu.

 

-> AM NEVOIE DE O PROGRAMARE?

Da, cererile de pașapoarte se depun preponderent în baza programărilor on-line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

În situația în care se întâmpină dificultăți în realizarea unei programări online, există posibilitatea de a accesa un tutorial realizat în acest sens de Direcția Generală de Pașapoarte, ce se regăsește pe prima pagina a site-ului www.pasapoarte.mai.gov.ro.

Totodată, solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare, să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului și să respecte măsurile de protecție sanitară (dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea în incinta structurii de pașapoarte, purtarea corespunzătoare a măștii de protecție și respectarea distanțării fizice).

 

-> CUM POT INTRA ÎN SEDIILE SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE DE PAȘAPOARTE? AM NEVOIE DE CERTIFICATUL VERDE?

Condițiile de acces în sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte sunt stabilite punctual, la nivelul Instituțiilor Prefectului în cadrul cărora sunt organizate și funcționează aceste structuri, sens în care vă recomandăm să accesați site-ul aferent Instituției Prefectului, sau să vă adresați serviciului public comunitar de pașapoarte din județul/municipiul în care urmează să depuneți cererea pentru eliberarea documentului de călătorie.

 

-> CÂT COSTĂ PAȘAPORTUL? UNDE POT PLĂTI CONTRAVALOAREA PAȘAPORTULUI?

Plata contravalorii pașaportului se poate efectua astfel:

– la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank;

– online, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

Contravaloarea paşaportului simplu electronic este de 258 de lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani (inclusiv cele care au împlinit vârsta de 12 ani) sau 234 de lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani.

Contravaloarea pașaportului simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârsta titularului.

 

-> CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI PAȘAPORT PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE?

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/temporar cu menționarea statului de domiciliu sunt:

– paşaportul anterior, dacă acesta există; 

– documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului; 

– certificate de stare civilă românești, în original, cu CNP atribuit (ex. certificat de naștere, certificat de căsătorie); 

– documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte că solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
 3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
 4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
 5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
 6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

 

-> CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI PAȘAPORT PENTRU MINORII CETĂȚENI ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE?

Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sau a celui simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor sunt:

 • paşaportul anterior, dacă acesta există; 
 • documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, completat pe numele titularului; 
 • certificatul de naştere românesc, cu CNP atribuit, în original; 
 • dovada domiciliului în străinătate al minorului, care se face cu:
 1. a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi domiciliază în statul respectiv;
 2. b) paşaportul părinţilor sau al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal după cum urmează:
 3. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau
 4. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
 5. pașaportul părintelui supraviețuitor;
 6. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013.

 

Detaliile cu privire la persoanele care pot formula cererile pentru minori și documentele necesare pentru situațiile în care cererile nu se formulează de ambii părinți se regăsesc pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro).

 

-> ÎN CÂT TIMP MI SE ELIBEREAZĂ PAȘAPORTUL?

În cazul persoanelor care optează pentru ridicarea pașaportului simplu electronic din țară, menționăm că, în prezent, eliberarea acestui tip de document de călătorie se realizează în termen de 5 zile lucrătoare (acest termen poate varia până la cel mult 10 zile lucrătoare, în funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare).

 

-> POT VERIFICA DACĂ PAȘAPORTUL A AJUNS DEJA ÎN GHIȘEU?

Da, Direcţia Generală de Paşapoarte a dezvoltat o aplicaţie on-line prin care se oferă cetăţenilor posibilitatea de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a paşaportului simplu electronic.

Link-ul este disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, secțiunea Status pașaport, pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro precum şi pe site-urile Instituţiilor Prefectului, având ca şi criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP şi data depunerii cererii.

 

-> SE MAI ELIBEREAZĂ PAȘAPOARTELE ÎN REGIM DE URGENȚĂ?

În prezent, nu există o taxă pentru urgentarea eliberării pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar.

Pentru următoarele situații urgente, însoțite la momentul depunerii cererii de documente justificative, paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii:

 1. a) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 2. b) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 3. c) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 4. d) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte, situații care trebuie dovedite, după caz, cu documente

emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical;

 1. e) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și este necesară reglementarea şederii acestora pe teritoriul unui stat sau care declară necesitatea continuării călătoriei în străinătate, situație în care trebuie prezentate documente care să probeze această necesitate;
 2. f) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Situaţiile prevăzute la lit. f) trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate. 

Pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, pașaportul simplu temporar se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare.

 

->  DE UNDE POT RIDICA PAȘAPORTUL? POATE FI RIDICAT ȘI ÎN STRĂINĂTATE?

Pașaportul simplu electronic se ridică de la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte sau de la oricare misiune diplomatică și oficiu consular al României în străinătate, în funcție de opțiunea solicitantului, formulată cu ocazia depunerii cererii.

Pașaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar de pașapoarte, respectiv de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, UNDE A FOST DEPUSĂ CEREREA.

 

-> POT SOLICITA PRIMIREA PAȘAPORTULUI LA ADRESA DE DOMICILIU?

În funcţie de opţiunea solicitanţilor exprimată la depunerea cererii sau, ulterior, printr-o cerere formulată în scris transmisă pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar de pașapoarte unde a fost depusă cererea, care va conține inclusiv datele pentru identificarea documentului sau a titularului, precum și datele de livrare (adresa de domiciliu/reședință din țară și numărul de telefon), paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceştia a contravalorii serviciului prestat (cheltuieli de expediţie: 11,30 lei TVA inclus).

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

Sari la conținut