Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale

Cererea pentru eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale poate fi transmisă prin poştă, poşta electronică sau poate fi depusă personal la Ghişeul Relaţii cu Publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte sau al serviciilor publice comunitare de paşapoarte.

DOCUMENTE NECESARE

1. În situaţia în care cererea se transmite prin poştă, ea trebuie însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate al solicitantului, valabil, în fotocopie.

2. În situaţia în care cererea se depune la Ghişeul Relaţii cu Publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte sau al serviciilor publice comunitare de paşapoarte ea trebuie să fie însoţită de actul de identitate al solicitantului, în vederea identificării de către funcţionarul care primeşte cererea (nu este necesară copia documentului de identitate/paşaportului).

3. Dacă solicitarea se transmite prin poşta electronică (dgp.relatiipublice@mai.gov.ro) cererea trebuie să fie datată şi semnată (scanată), urmând ca adeverinţa să fie ridicată de la Ghişeul Relaţii cu Publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte, concomitent cu prezentarea actului de identitate.

Pentru eliberarea adeverinţei de scutire de taxe vamale este necesar ca petentul să fi fost titularul unui paşaport simplu electronic/temporar cu menţionarea domiciliului în străinătate 12 luni consecutive.

Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

Răspunsul poate fi ridicat de la sediul instituţiei unde a fost depusă cererea sau poate fi comunicat, prin poştă, la adresa de domiciliu sau la o altă adresă precizată de către solicitant în cuprinsul formularului.

 

FORMULAR CERERE ( Word)

Plată taxă – Taxă eliminata cf. Legii 1/2017


Direcţia Generală de Paşapoarte depune toate diligenţele să asigure un nivel ridicat de securitate pentru informaţiile trasmise de dumneavoastră prin formularele existente online (petiţii, adeverinţe, furnizări) şi utilizează protocolul securizat de comunicaţie (HTTPS). Cu toate acestea, comunicarea prin internet, inclusiv prin e-mail, nu este pe deplin sigură şi poate fi interceptată de persoane din afara Direcţiei Generale de Paşapoarte. Pentru a asigura menţinerea securităţii şi performanţei paginii de internet a instituţiei, Direcţia Generală de Paşapoarte se bazează şi pe serviciile structurilor de specialitate din M.A.I.

Sari la conținut