Ministerul Afacerilor Interne

IMPORTANT!

În contextul intrării în vigoare a prevederilor art. I, pct. 5 din Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OuG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul simplificării și debirocratizării serviciilor oferite cetățenilor, astfel încât aceștia să nu mai fie puși în situația de a solicita PERSONAL instituțiilor statului diferite informații, precizăm că, în cazul în care datele despre cetățenia română sunt necesare pentru obținerea unor servicii prestate de autoritățile române (de exemplu acte de stare civilă, documente de identitate sau de călătorie, respectiv parcurgerea vreunei proceduri administrative la Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României în străinătate), este necesar ca persoanele interesate să se adreseze DIRECT instituțiilor competente să presteze serviciile publice dorite, întrucât, potrivit prevederilor legale incidente, aceste instituții sunt obligate să solicite Direcției Generale de Pașapoarte, interinstituțional, datele despre cetățenia română, cu atât mai mult cu cât prevederile OuG nr.41/ 2016, modificată prin Legea nr.9/ 2023, facilitează cetățenilor posibilitatea de a beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea serviciilor publice prestate de autoritățile române.
În situația în care datele despre cetățenia română sunt necesare pentru alte motive decât cele menționate mai sus, solicitanții pot obține informații suplimentare cu privire la modelul formularului, termenul de soluționare a cererii și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea datelor despre cetățenia română accesând site-ul instituției noastre www.pasapoarte.mai.gov.ro, rubrica ,,Furnizarea datelor din RNEPS”.

Sari la conținut