Ministerul Afacerilor Interne
EnglishFrenchRomanian

Studierea dosarului personal de paşapoarte

Pentru studierea propriului dosar de paşapoarte, persoana interesată sau moştenitorii săi legali ori persoana împuternicită de aceasta/aceştia, poate/pot solicita, în scris, accesul la dosarul de paşapoarte al persoanei vizate.

Cererea pentru studierea dosarului de paşapoarte se poate depune personal la Ghişeul de relaţii cu publicul al Direcţiei Generale de Paşapoarte, sau poate fi transmisă prin poştă/poştă electronică.

Condiţiile de acces la propriul dosar de paşapoarte (constituit anterior datei de 22 decembrie 1989) sunt prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24 din 05.03.2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Studiul dosarelor se realizează după o programare prealabilă.

Persoanele care solicită să studieze dosarul personal sunt legitimate pentru a li se stabili identitatea.

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile de la data înregistrării.

FORMULAR CERERE (Word)


Direcţia Generală de Paşapoarte depune toate diligenţele să asigure un nivel ridicat de securitate pentru informaţiile trasmise de dumneavoastră prin formularele existente online (petiţii, adeverinţe, furnizări) şi utilizează protocolul securizat de comunicaţie (HTTPS). Cu toate acestea, comunicarea prin internet, inclusiv prin e-mail, nu este pe deplin sigură şi poate fi interceptată de persoane din afara Direcţiei Generale de Paşapoarte. Pentru a asigura menţinerea securităţii şi performanţei paginii de internet a instituţiei, Direcţia Generală de Paşapoarte se bazează şi pe serviciile structurilor de specialitate din M.A.I.

Sari la conținut